info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Срокове за записване на ученици от V до XII клас за учебната 2017-2018 година: 15.04.-15.06.2017г.

 

Към момента свободни места:

  • 5 клас: 9 свободни места
  • 6 клас: 7свободни места
  • 7 клас: 4 свободни места
  • 8 клас: 10 свободни места (Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
  • 10 клас: 4 свободни места (Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
  • 11 клас: 5 свободни места